Aktualności

Szanowni Mieszkańcy!
    Od 1 grudnia br. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. W Gminie Boguszów-Gorce wypłata dodatków elektrycznych będzie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
    Wniosek składa się na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, (pokoje nr 1, 2, 5, 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
    Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do wniosku dołącza się wówczas rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
    Wniosek należy złożyć od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
    Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 23.10.2022r. nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023. Dokumenty dotyczące naboru zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W zakładce Fundusz Solidarnościowy „Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”.

Link do naboru:: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 26.10.2022r. nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. Dokumenty dotyczące naboru zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w zakładce Fundusz Solidarnościowy „Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”. 

Informacje o naborze znajdują się pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023