Aktualności

Uwaga mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!!!


Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od dnia 9 stycznia br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6.

Termin wydawania żywności: 8 lutego 2019 r. godz. 08:00 – 18:00

Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35

Gmina Miasto Boguszów-Gorce informuje, że od początku 2019 roku wszelkie płatności dokonywane przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz jej jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).