Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, 500 plus, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków

z Ośrodka Pomocy Społecznej 2017/2018.

L. p.

Miesiąc

Świadczenia rodzinne

fundusz alimentacyjny

500 PLUS

Zasiłki stałe

Zasiłki celowe

i okresowe

A-P

R-Z

1

Listopad

27

6

16

----------

----------

2

Grudzień

18

7

18

----------

----------

3

Styczeń

22

8

16

18

29

4

Luty

22

7

16

19

26

5

Marzec

22

7

16

19

27

6

Kwiecień

20

9

16

18

27

7

Maj

22

7

16

18

28

8

Czerwiec

22

7

18

18

26

9

Lipiec

20

6

16

18

27

10

Sierpień

22

7

17

17

28

11

Wrzesień

21

7

17

18

27

12

Październik

26

8

16

18

29

13

Listopad

26

7

16

19

27

14

Grudzień

19

7

17

18

18

 Niniejszy harmonogram ma charakter orientacyjny

 i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

 Ostateczne terminy wypłat poszczególnych świadczeń

 zależą od wpływu dotacji na realizację zadań.

 

 

 

Terminy wypłat 2016/2017

Świadczenia za miesiąc Data wypłaty
Grudzień 19.12.2016

 

Świadczenia za miesiąc Data wypłaty
Styczeń 23.01.2017
Luty 22.02.2017
Marzec 22.03.2017
Kwiecień 20.04.2017
Maj 22.05.2017
Czerwiec 22.06.2017
Lipiec 20.07.2017
Sierpień 22.08.2017
Wrzesień 21.09.2017
Październik 26.10.2017

 

Podany harmonogram ma jedynie charakter informacyjny i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń.
Terminy wypłat w szczególnych przypadkach mogą ulec zmianie.