Terminy wypłat świadczeń

2020/2021

L. p.

Miesiąc

Świadczenia rodzinne

fundusz alimentacyjny

500 PLUS

 

Zasiłki stałe

Pomoc społeczna decyzje

Zasiłki celowe i okresowe

A-Ł

M-Z

1

Listopad 2020r.

24 9 19 18 24 26

2

Grudzień 2020r.

16 10 18 17 18 21

3

Styczeń 2021r.

21 8 18 18 25 27

4

Luty 20201.

22 10 18 18 23 26

5

Marzec 2021r.

23 10 18 18 24 26

6

Kwiecień 2021r.

22 9 19 19 26 28

7

Maj 2021r.

21 7 18 18 26 28

8

Czerwiec 2021r.

23 7 17 18 25 28

9

Lipiec 2021r.

22 9 19 19 26 28

10

Sierpień 2021r.

23 10 18 18 25 27

11

Wrzesień 2021r.

23 9 20 20 24 28

12

Październik 2021r.

25 8 18 18 26 28

13

Listopad 2021r.

24 9 18 18 25 29

14

Grudzień 20201.

16 6 15 16 15 17

 

 

 Niniejszy harmonogram ma charakter orientacyjny i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

Ostateczne terminy wypłat poszczególnych świadczeń zależą od wpływu dotacji na realizację zadań.