Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ) w związku z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M. P. poz. 374)

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatui z dnia 10 kwietnia 2020 r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 10,94 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca.

Wniosek o przyznanie Dodatku energetycznego pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach ul. Kasprzaka 7 w pokoju nr 7. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy jednostki.

 

Do pobrania wniosek o przyznanie ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO