Komisariat Policji w Boguszowie-Gorcach

ul. Główna 32a

Komendant Komisariatu - Mariusz Kucharczyk tel. 74 8449 229
Dyżurny - tel. 74 8449 405 lub 997
Telefon Przemoc - tel. 74 8441 634
Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148 - połączenie bezpłatne, czynne całą dobę.

 

Straż Miejska w Boguszowie-Gorcach

Pl. Odrodzenia 1

Komendant Straży Miejskiej - Sławomir Stokłosa
tel.: 74 8449 293
74 8449 311 wew. 35

Godziny dyżurów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 1400 - 1530
wtorek w godz. 900 - 1100 / 1400 - 1600

 

Konsultacje z pedagogiem rodzinnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach
ul. Kasprzaka 7

tel. 074 8449 561
środa w godz. od 1500 do 1800

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie - Gorcach

Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach
pl. Odrodzenia 1

Informacji udziela sekretarz komisji: Elżbieta Jendrzejewska
tel. 074 8449 311 wew. 30
poniedziałek, środa, czwartek -  w godz. 730 - 1530

wtorek - w godz.  730 - 1700

piątek - w godz. 730 - 1400

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Opiniuje również wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności wniosków z Uchwałami Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomaga w:

  • przyjmowaniu wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
  • kierowaniu spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,
  • udzielaniu pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,
  • diagnozowaniu w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniu do lekarza biegłego w zakresie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu,
  • przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych,
  • opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
  • przyjmowaniu zgłoszeń o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjny w Boguszowie - Gorcach

ul. Strażacka 21

Konsultant - Małgorzata Janik
tel. zaufania 074 8441 965

Punkt Konsultacyjny udziela pomocy i wsparcia osobom nadużywającym alkoholu, rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osobom doznającym przemocy.

Punkt Konsultacyjny czynny w dniach i w godzinach:
poniedziałek 1500 - 1900
wtorek 1500 - 1900
czwartek 1500 - 1900
piątek 1500 - 1900
specjalista ds. sprawach narkomanii: piątek 1600 - 1800

Spotkania grup wsparcia:
poniedziałek Grupa AL ANON godz. 1600
wtorek Grupa AA godz. 1700
środa Grupa motywacyjna z terapeutą godz. 1600
czwartek Grupa wsparcia dla osób uzależnionych godz. 1700

Świetlice opiekuńczo - wychowawcze
Na terenie Boguszowa - Gorc działają 4 świetlice zlokalizowane w następujących dzielnicach:
1. dzielnica Boguszów - ul. Świerczewskiego 5a;
2. dzielnica Gorce - ul. Staszica 5 (budynek Zespołu Szkół Samorządowych);
3. dzielnica Kuźnice I - ul. Reymonta 4 (pomieszczenie przy Sali gimnastycznej);
4. dzielnica Kuźnice II - ul. Bema 1 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6).
Świetlice środowiskowe czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800

Zadaniem świetlic jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałbrzychu

ul. Matejki 7

tel. 074 8422 243
Poradnia udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców i dzieci w wieku szkolnym.

 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego "Anima" w Wałbrzych

ul. Broniewskiego 83

tel. 074 8415 466
czynna codziennie w godz. 800 - 1500

Przychodnia świadczy usługi terapeutyczne w sprawach uzależnień przez specjalistów psychiatrów, psychologów, terapeutów uzależnień. Prowadzi grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

Czarny Bór
ul. Parkowa 8

tel. 074 8450 125
Szpital przyjmuje na podstawie skierowań od lekarza pierwszego kontaktu lub z Poradni Zdrowia Psychicznego "Anima".

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wałbrzych
ul. Ogrodowa 2a

tel. 074 8467 558
Ośrodek udziela pomocy kobietom i dzieciom - ofiarom przemocy domowej. Ośrodek posiada miejsca noclegowe. Kadra pracownicza przygotowana jest do pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych klientów. Ośrodek zajmuje się poradnictwem psychologiczno - pedagogicznym i prawnym a także prowadzi krótkoterminową terapię indywidualną.

 

Zajęcia rehabilitacyjno - korekcyjne dla sprawców przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
ul. Limanowskiego 9 pokój nr 20

sobota godz. 1000 - 1300

 

Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska Linia"

Przemoc jest przestępstwem. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE! Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska Linia" udziela pomocy psychologicznej, porad prawnych, wsparcia w sprawach przemocy domowej, udziela również informacji o placówkach pomocowych.

0 801 12 00 02 - płatny pierwszy impuls

telefon czynny:
w dni powszednie w godz. 1000 - 2200
w niedziele i święta w godz. 1000 - 1600

022 666 00 60 - połączenie płatne
telefon czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1800
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki - Narkomania

0 801 199 990 - połączenie płatne

telefon czynny: codziennie od 1000 do 2100
informacje o sieci profesjonalnej pomocy, wsparcie psychologiczne.

 

Infolinia stowarzyszenia KARAN

0 800 12 02 89 - połączenie płatne

telefon czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1700
pomoc w problemach związanych z narkotykami.

0 801 10 96 96 - Infolinia pogotowia makowego "Powrót z U"
telefon czynny:
codziennie od 1000 do 2000
w soboty od 1000 do 1900

 

Wykaz pedagogów zatrudnionych w placówkach oświaty w Boguszowie - Gorcach

Adres szkoły

Imię i nazwisko pedagoga

Telefon

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 4

Arletta Winnik

074 8449 401

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Kopernika 7

Lidia Łabędzka

074 8449 254

Gimnazjum nr 1
ul. Waryńskiego 10

Agnieszka Sosialuk
Marek Dziekan

074 8449 473

Zespół Szkół Samorządowych
ul. Staszica 5

Barbara Mandziej

074 8440 360

 

Biuro Porad Obywatelskich w Wałbrzychu

ul. Mickiewicza 29
58-300 Wałbrzych

tel. 074-6651660
GG 4598538
skype: bpowalbrzych
adres www: http://obronapraw.ngo.org.pl