Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że od dnia 22 lutego br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą
wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security
z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach  w dniu 05 stycznia 2018 r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.30.

Informujemy, że od dnia 03.01.2018 roku Pedagog Rodzinny Pani Ritta Jóźwiak będzie pełniła dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej.