Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- dotyczy osób, które nie otrzymały skierowania w ramach podprogramu 2021.


Zmiana terminu wydawania żywności:
13 września 2022 r. (wtorek), godz. 08:00 – 16:00

Miejsce: Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 3 (lokal po byłym sklepie mięsnym).
Wydawanie żywności dotyczy również osób, które otrzymały ją w kwietniu 2022 roku.


Do odbioru żywności niezbędny jest dowód osobisty, skierowanie z OPS (jeśli osoba dotychczas nie otrzymała skierowania) oraz torby.

Żywność z Banku Żywności nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
- dotyczy osób, które nie otrzymały skierowania w ramach podprogramu 2021.


Żywność będzie wydawana w dniach:
16 września 2022 r. (piątek), godz. 09:00 – 15:00;
17 września 2022 r. (sobota), godz. 09:00 – 13:00.
Miejsce: Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 3 (lokal po byłym sklepie mięsnym).
Wydawanie żywności dotyczy również osób, które otrzymały ją w kwietniu 2022 roku.


Do odbioru żywności niezbędny jest dowód osobisty, skierowanie z OPS (jeśli osoba dotychczas nie otrzymała skierowania) oraz torby.

Żywność z Banku Żywności nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
dotyczy osób, które nie otrzymały skierowania w ramach podprogramu 2021.


Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security z/s w Boguszowie-Gorcach
w dniach:
1 września 2022 r., godz. 08:00 – 18:00;
2 września 2022 r., godz. 08:00 – 16.00.
Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35.


Do odbioru żywności niezbędny jest dowód osobisty, skierowanie z OPS (jeśli osoba dotychczas nie otrzymała skierowania) oraz torby.

Żywność z Banku Żywności nie jest przeznaczona do sprzedaży

.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są codziennie w godzinach d 08:00 do 15:00, a w piątki do 14:00, w siedzibie OPS, w pokojach: 1, 2, 5, 6, 12 (wejście od strony kościoła, parter i 1. piętro).

Od września br. uruchamiamy dla Państwa dodatkowe dyżury (wyłącznie dla celów składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego):
    • we wtorki do godziny 18:00;
    • w środy do godziny 17:00;
    • w czwartki do godziny 17:00.

    Przypominamy, że wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek opatrzyć należy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wniosek w wersji do edycji dostępny jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Informacje w sprawie dodatku węglowego udzielane są pod numerem telefonu: 748441913, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

 

 

W dniu 16 sierpnia 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku węglowego został opublikowany. Oczekujemy na dostawę druków.
Wniosek można pobrać również ze stron internetowych, w tym ze strony opsboguszow.pl
 
Wzór wniosku poniżej: