Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że od 5 czerwca 2019 r. będzie realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Program ma charakter integracyjny. Skierowany jest do osób:

- pełnoletnich, zarówno kobiet i mężczyzn,

- które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych bądź zostaną zgłoszone do uczestnictwa przez różne służby i instytucje m.in. ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskie, zespoły interdyscyplinarne, Policję, organizacje pozarządowe,

- które stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne  będą  stanowić uzupełnienie i pogłębienie podstawowej terapii,

- które skazane zostały za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub Sąd warunkowo zawiesił im karę nakazując uczestnictwo w programie, 

- które uwikłane są w stosowanie przemocy wobec swoich dzieci,

- które nie radzą sobie z kontrolowaniem, opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

Informujemy, że w dniu 05 czerwca 2019 roku Pani Ritta Jóźwiak nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.

 

Boguszów-Gorce, dn. 16 maja 2019 roku

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 poszukuje osoby na stanowisko

 pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 (1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)

 

 

                                                                                                       Boguszów-Gorce, dn. 30 kwietnia 2019 roku


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
poszukuje osoby na stanowisko
pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
(1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)

Szanowni Państwo,
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Ośrodek będzie czynny w sobotę,
8 czerwca 2019 roku, od godz. 07.30 do godz. 14.00
Przyjmowanie w tym dniu Interesantów odbywać się będzie
jak w każdy piątek.