Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn. 31 grudnia 2012 r., poz. 1548) osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełnią warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r., poz. 1255), w przypadku dzieci urodzonych po dniu 1 stycznia 2013 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł będzie przysługiwać matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach – Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że są już dostępne druki wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2011 – 30.09.2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 r.