Uprzejmie informujemy, że rusza program rządowy „Dobry start”, w ramach którego zamieszkali w Polsce rodzice dzieci do 20 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole i legitymuje orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają raz w roku kwotę 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.

Przyznanie świadczenia nie wymaga spełnienia kryteriów dochodowych, co oznacza, że każdy rodzic, bez względu na sytuację materialną, otrzyma świadczenie przy spełnieniu pozostałych warunków. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Możliwe będzie natomiast otrzymanie informacji o jego przyznaniu – drogą elektroniczną lub w siedzibie Ośrodka osobiście.

 

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych i szkole policealnej. Świadczenia nie otrzymają również rodzice, których dzieci umieszczone zostały pieczy zastępczej, a także w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Warunkiem otrzymania świadczenia „Dobry start” jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca br. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (np. przez banki lub z wykorzystaniem systemu empatia) oraz od 1 sierpnia br. w formie papierowej. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2018 roku. Ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym wypłata świadczenia dla osób, które złożą wnioski do końca sierpnia, nastąpi do dnia 30 września.

 

Przypominamy również, że kończy się okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”. Osoby, które chcą zachować ciągłość w otrzymywaniu świadczeń powinny złożyć nowe wnioski. Złożenie wniosku nie wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, z wyjątkiem sytuacji, gdy przykładowo zmieniała się sytuacja dochodowa rodzin lub dzieci uprawnione są do alimentów. Wnioski na pierwsze dziecko rozpatrywane będą w oparciu o dochody za rok 2017. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w Zespole ds. Wsparcia Finansowego Rodzin (tel. 74 84 41 913).

 

Wnioski o świadczenia można będzie składać w formie elektronicznej od 1 lipca br. oraz w formie papierowej od 1 sierpnia br. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje bieżącą wypłatę świadczeń za październik.

 

Wzory wniosków papierowych dotyczących obu rodzajów świadczeń będą dostępne od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. 1, 2, 12 – parter), w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach (sekretariat – 1. piętro) oraz w filiach bibliotecznych w dzielnicach: Gorce, Kuźnice I, Kuźnice II i Stary Lesieniec. Będzie można również pobrać druki na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opsboguszow.pl

 

W celu ułatwienia mieszkańcom Boguszowa-Gorc złożenia wniosków na czas, Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 sierpnia do 30 września br. wydłuża godziny pracy w Zespole ds. Wsparcia Finansowego Rodzin. Dyżury pełnione będą w siedzibie jednostki, ul. Kasprzaka 7, w pokojach nr 1, 2 i 12, w poniedziałki, środy i czwartki, od 15:30 do 17:30.

 

  Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń Dobry start" znajduje się TUTAJ

  Załącznik do wniosku „Dobry start" znajduje się TUTAJ

Informujemy, że korespondencja do Wnioskodawców w sprawie przyznania świadczenia “Dobry start” będzie wysyłana z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wysyłanie korespondencji pod wskazany adres przez Wnioskodawców nie będzie możliwe. Zminimalizuje to ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.