spacer
Informacja
30.03.2015
Print

Uwaga!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Boguszowie-Gorcach informuje, że dnia 3 kwietnia 2015 roku (piątek) dobowy wymiar czasu pracy pracowników zostaje skrócony do 5 godzin ze względu na konieczność zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym IV-VI 2015 r. w jego prawidłowym wymiarze tj. 496 godzin.

W dniu 3 kwietnia 2015 r. (piętek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

będzie czynny od 7.30 do 12.30.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
ul. Kasprzaka 7
58-370 Boguszów-Gorce


osrodek

Telefony:

74 844 95 61 lub 74 844 19 13:
Pomoc Społeczna - zasiłki
Usługi opiekuńcze
Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych
Zespół Pracy Socjalnej

74 844 98 61:
Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

  • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: codziennie od godz. 9.00 do 14.00

 

  • Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej: codziennie od godz. 9.00 do 14.00

 

  • Zespół Pracy Socjalnej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek
   od godz. 7.30 do 10.00,
   wtorek od godz. 7.30 do 17.00

 

  • Zespół Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Stypendiów Socjalnych: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 14.00,
   wtorek od godz. 9.00 do 17.00

  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych oraz pozostali pracownicy: poniedziałek, środa, czwartek, od 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.


W ramach przyjmowania skarg i wniosków Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów we wtorki od godz. 8.00 do 16.00.spacer