Termin przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 01.09.2015 roku.

  1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.
  2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2015, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2015 r.