Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że w dniach
14 maja 2020r. oraz 15 maja 2020 r., w godz. 08:00 – 18:00
w punkcie przy ul. Strażackiej 35 w Boguszowie-Gorcach,
będzie wydawana żywność dla osób, które w bieżącym roku otrzymały
skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Osoby uprawnione odbierają żywność na podstawie dokumentu tożsamości
i obowiązującej decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.

Osoby, które są zainteresowane odebraniem żywności, a które dotychczas nie otrzymały skierowań, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym (tel. 74 8449561)
do 13 maja 2020r. do godz. 13:30.