Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od dnia 23 listopada 2018 roku

do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność będzie wydawana przed Świętami Bożego Narodzenia.