Aktualności

     Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSPSP nr 10
                                   w Wałbrzychu
                                   

                          POSZUKUJE  UCZESTNIKÓW WTZ

WYMAGANIA:

- osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- ukończony 18 r.ż
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( wskazanie do terapii)

OFERUJEMY:

- rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną
- zajęcia z fizjoterapeutą, psychologiem
- basen, wycieczki, salę gimnastyczną
- terapię zajęciową

KONTAKT:

WTZ przy PSPS nr 10
Ul. Ogrodowa 5a, 58-306 Wałbrzych
Tel: 074 840 22 96

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od dnia 28 stycznia br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6.

Termin wydawania żywności: 20 lutego 2020 r. godz. 08:00 – 18:00

Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35

Klauzula RODO

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp z o.o.
wraz z Partnerem Fundacją Raduga
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie
SPINACZ KONTYNUACJA
dedykowanym osobom wychodzącym z uzależnienia.
Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych i utrwalenie abstynencji.

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie SPINACZ KONTYNUACJA

Wojewoda Dolnośląski informuje, że od 2 stycznia 2020 r., ulega zmianie numer infolinii Oddziału Koordynacji Świadczeń. Pod nowym numerem telefonu 71 340 60 29, czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 14:30 oraz w piątek w godz. 8:30 - 12:00 można uzyskać niezbędne informacje z zakresu prowadzonych postępowań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Informacje będą udzielane wnioskodawcy na podstawie danych  zawartych w naszym systemie informatycznym ds. obsługi świadczeń.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne i/lub świadczenie wychowawcze oraz niezbędnych dokumentów wnioskodawca może i powinien uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy, w którym składa wniosek. Warto pamiętać, że kompletny wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez zbędnej dodatkowej korespondencji w sprawie. Informacje o stanie sprawy mogą być udzielane tylko i wyłącznie stronie postępowania lub pełnomocnikowi strony.