Aktualności

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy napisać, jakie zniżki chce się zaoferować oraz wypełnić e-deklarację. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Informujemy, że w dniu 30.10.2015 r.(piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej  będzie czynny od 7.30-12.30

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Boguszów-Gorce, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015) kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Termin przyjmowania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 01.08.2015 roku.

  1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 październik 2015 r.
  2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2015, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada 2015 r.