Aktualności

Informujemy, że Pedagog Pani Ritta Jóźwiak w dniach od 05.07.2017r. do 19.07.2017 r. nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

- działanie 6.1.B (konkurs kierowany do beneficjentów Aglomeracji Wałbrzyskiej)

- działanie 9.2.A, B, C (konkurs kierowany do beneficjentów z obszaru całego Dolnego Śląska)

 

Spotkanie będzie 29 czerwca 2017 r. w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”,  I piętro, w godzinach 10:00-13.00

Zobacz plakat dotyczący pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Rządowy program - DLA:

  • osób do 26 lat i powyżej 65 lat,
  • osób korzystających z pomocy społecznej,
  • osób posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatantów i weteranów,
  • ofiar represji wojennych i okresu powojennego,
  • kobiet w ciąży,
  • osób dotkniętych klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

KĄTY WROCŁAWSKIE Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Zwycięstwa 23

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: godz. 14:00 – 18:00.