Aktualności

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wniosek do pobrania) przyjmowane będą od 1 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach od 08.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku (pok. nr 1, 2 – parter, wejście od strony starego kościoła). Dodatkowo we wtorki i czwartki przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w godzinach od 15.00 do 18.00.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że Fundacja Jesus Christ Security w Boguszowie-Gorcach zaprasza do udziału w projekcie ASOS 2013-2020„ Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” refundowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we Współpracy z Fundacją Rozwoju Obywatelskiego we Wrocławiu.

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).