Aktualności

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

Na terenie województwa dolnośląskiego ruszyła  kampania pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior" poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych. W załączeniu znajdą Państwo materiały informacyjne oraz ulotki.

 Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia (PIU Empatia) www.empatia.mpips.gov.pl umożliwił złożenie drogą elektroniczną n/w wniosków o przyznanie:

  •   jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  •   świadczenia rodzicielskiego,
  •   świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  •   Karty Dużej Rodziny.

Ponadto informujemy, że od 2016 roku istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP, ING I Millenium.

 

Informujemy, że Pedagog Pani Ritta Jóźwiak w dniu 13.07.2016 r. nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej