Uprzejmie informujemy, że wszelkie dane dotyczące zapytań ofertowych i rozeznań rynku umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Boguszów-Gorce.

Informacje zawarte na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej mają jedynie charakter informacyjny.


 

Harmonogram realizacji kursu komputerowego w ramach Projektu „Integracja-Praca-Sukces" znajdą Państwo tutaj.

Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), w wyniku zaproszenia do składania ofert programowo-cenowych na realizację kursu komputerowego wyłoniono Wykonawcę więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), przeprowadzany zostanie w okresie do 30.04.2017 roku dla 15 osób "Kurs komputerowy".

Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), w wyniku zaproszenia do składania ofert programowo-cenowych na realizację kursu komputerowego nie wyłoniono Wykonawcy.

Uzasadnienie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty podlegające ocenie. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie faktycznym postępowanie należy unieważnić.

Informujemy, że w ramach realizacji projektu "Integracja - praca - sukces" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (PRO WD 2014-2020), przeprowadzany zostanie w okresie do 30.04.2017 roku dla 15 osób "Kurs komputerowy".