Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

- działanie 6.1.B (konkurs kierowany do beneficjentów Aglomeracji Wałbrzyskiej)

- działanie 9.2.A, B, C (konkurs kierowany do beneficjentów z obszaru całego Dolnego Śląska)

 

Spotkanie będzie 29 czerwca 2017 r. w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”,  I piętro, w godzinach 10:00-13.00

Spotkanie informacyjne