Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 23.10.2022r. nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023. Dokumenty dotyczące naboru zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W zakładce Fundusz Solidarnościowy „Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”.

Link do naboru:: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023