W dniu 20 września 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych został opublikowany. Oczekujemy na dostawę druków.

Wniosek można pobrać również ze stron internetowych, w tym ze strony opsboguszow.pl
 
 
Wzór wniosku poniżej:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych