Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc uprzejmie informuje, że do dnia 16 września 2022 roku na konto Gminy nie wpłynęły środki z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych, w związku z powyższym wnioski o ich wypłatę złożone w dniach 17-23 sierpnia 2022 r. nie zostaną zrealizowane w terminie.


Jednocześnie deklaruję, ze przystąpię do wypłat wyżej wymienionych świadczeń zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, to znaczy natychmiast po otrzymaniu dotacji i  wprowadzeniu jej do budżetu.