Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, w celu udzielenia zamówienia publicznego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi rozeznanie dla potrzeb skalkulowania stawki godzinowej za w/w usługi.

Ogłoszenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych