Zarządzeniem  nr 3/2022 Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach z dnia 20 lipca 2022 roku  w sprawie spowodowanych upałem zmian organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

informujemy, że w dniach 20 lipca 2022 roku oraz 21 lipca 2022 roku skraca się czas pracy Ośrodka od godz. 7.30 do godz. 14.00