Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Miasto Boguszów-Gorce w roku 2022 realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”, który kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, wymagających wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
    2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Środki na realizację zadania w roku 2022 wynoszą 85.982,33 zł.

W ramach programu w roku 2022 planuje się objęcie wsparciem 9 osób w ramach pobytu dziennego. Osoby zainteresowane programem proszone są o niezwłoczny kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.