Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
– do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach.

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security z/s w Boguszowie-Gorcach.
Termin: 24 i 25 marca 2022 r., godz. 08:00 – 18:00.
Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35.

Przypominamy, że przy wydawaniu żywności obowiązuje reżim sanitarny
(maseczki, zachowanie dystansu itp.)


Do odbioru żywności niezbędny jest dowód osobisty, skierowanie z OPS oraz torby.

Żywność z Banku Żywności nie jest przeznaczona do sprzedaży.