Dostępny jest już wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Osoby zainteresowane złożeniem wersji papierowej wniosku prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7.

Wzór wniosku