Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wałbrzyskim.

Więcej szczegółów na temat Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Załączniki:

Ulotka, Plakat