Informuję, że wypłata zasiłków celowych i okresowych dla wszystkich osób uprawnionych została zrealizowana w dniu 19 marca 2020 r.. Osoby, które dotychczas miały realizowaną wypłatę w formie czeków i nie podały numerów rachunków bankowych, otrzymają środki finansowe przekazem pocztowym.
Beata Jackowska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej