Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że od 5 czerwca 2019 r. będzie realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Program ma charakter integracyjny. Skierowany jest do osób:

- pełnoletnich, zarówno kobiet i mężczyzn,

- które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych bądź zostaną zgłoszone do uczestnictwa przez różne służby i instytucje m.in. ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskie, zespoły interdyscyplinarne, Policję, organizacje pozarządowe,

- które stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno – edukacyjne  będą  stanowić uzupełnienie i pogłębienie podstawowej terapii,

- które skazane zostały za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub Sąd warunkowo zawiesił im karę nakazując uczestnictwo w programie, 

- które uwikłane są w stosowanie przemocy wobec swoich dzieci,

- które nie radzą sobie z kontrolowaniem, opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

Uczestniczyć w programie nie mogą osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi,
w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych.

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy (jej dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających, zachowań agresywnych, wpływu uzależnienia na zachowanie, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem czy  zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami społecznie akceptowanymi) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i  przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy, zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji.

Program korekcyjno – edukacyjny skonstruowany jest w taki sposób, by dać jego uczestnikom możliwość osiągnięcia   następujących celów:

- powstrzymanie się przed dalszym stosowaniem przemocy

- rozwinięcie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy w rodzinie,

- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

- zdobycie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy ,

- uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia w ramach programu odbywają się w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych. Prowadzą je specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie. Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie korekcyjno – edukacyjnym proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20 – 24, I piętro, pokój 137, celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu.

Terminarz spotkań:

1. 5 czerwca 2019 r. godz. 15.00-19.00

2. 12 czerwca 2019 r. godz. 15.00-19.00

3. 19 czerwca 2019 r. godz. 15.00-19.00

4. 26 czerwca 2019 r. godz. 15.00-19.00

5. 3 lipca 2019 r. godz. 15.00-19.00

6. 10 lipca 2019 r. godz. 15.00-19.00

7. 17 lipca 2019 r. godz. 15.00-19.00

8. 24 lipca 2019 r. godz. 15.00-19.00

9. 31 lipca 2019 r. godz. 15.00-19.00

10. 7 sierpnia 2019 r. godz. 15.00-19.00

11. 14 sierpnia 2019 r. godz. 15.00-19.00

12. 21 sierpnia 2019 r. godz. 15.00-19.00

13. 28 sierpnia 2019 r. godz. 15.00-19.00

14. 4 września 2019 r. godz. 15.00-19.00

15. 11 września 2019 r. godz. 15.00-19.00

 

Pierwsze indywidualne spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2019 r. od godz. 9.00.
W związku z powyższym prosimy o kontakt z Panią Anitą Bernadyn tel. 746666307 w celu umówienia godziny indywidualnego spotkania uczestnika z terapeutą.