Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,
że od dnia 1 marca br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Żywność (po raz ostatni z Podprogramu 2018)
będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security
z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6.

Termin wydawania żywności: 15 marca 2019 r.
godz. 08:00 – 18:00
Miejsce: Boguszów-Gorce, ul. Strażacka 35