OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Boguszów-Gorce
w okresie od 04.09.2018 r. do 31.12.2020 r.”

 

Szczegóły dotyczące zamówienia

PROTOKÓŁ SESJI OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Boguszów-Gorce
w okresie od 04.09.2018 r. do 31.12.2020 r.”

 

Protokół z sesji otwarcia ofert